Liputuspäivät Suomessa vuonna 2013

(Allaoleva teksti on sama kuin Helsingin yliopiston julkaisemassa Suomen valtiokalenterissa 2013. Tekstin lainaaminen on sallittua, kunhan lähteeksi mainitaan www.liputus.fi.)

Viralliset liputuspäivät, jotka mainitaan liputusasetuksessa. Virallisina liputuspäivinä liputetaan kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa, ja myös kaikille muille suositellaan yleistä liputusta.
28.2. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä
1.5. Vappu, suomalaisen työn päivä
12.5. Äitienpäivä (toukokuun toinen sunnuntai)
4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
22.6. Juhannus, Suomen lipun päivä (kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai)
6.12. Itsenäisyyspäivä
Päivä, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys koko maassa (2013 ei säännönmukaisia vaaleja).
Päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa.

Muut liputuspäivät eli ns. vakiintuneet liputuspäivät sekä ne päivät, joina sisäministeriö on useana vuonna suositellut liputusta:
5.2. J.L. Runebergin päivä
19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
9.5. Eurooppa-päivä
12.5. J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä
19.5. Kaatuneitten muistopäivä (toukokuun kolmas sunnuntai)
6.7. Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä
10.10. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä
24.10. YK:n päivä
6.11. Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä
10.11. Isänpäivä (marraskuun toinen sunnuntai)
8.12. Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä

Ahvenanmaalla on lisäksi kolme omaa virallista liputuspäivää:
30.3. Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin juhlapäivä
28.4. Ahvenanmaan lipun päivä (huhtikuun viimeinen sunnuntai)
9.6. Ahvenanmaan itsehallintopäivä

Saamelaisilla on yksitoista omaa virallista liputuspäivää:
6.2. Saamelaisten kansallispäivä
2.3. Suomen saamelaiskäräjien perustamispäivä
17.3. Marian ilmestyspäivä, saamelaisten perinteinen juhlapäivä
22.6. Juhannuspäivä, yleinen juhlapäivä
9.8. YK:n kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä
15.8. Saamen lipun hyväksymispäivä
18.8. Saamelaisneuvoston perustamispäivä
26.8. Ruotsin saamelaiskäräjien perustamispäivä
9.10. Norjan saamelaiskäräjien perustamispäivä
9.11. Saamelaisvaltuuskunnan perustamispäivä
15.11. Ensimmäisen saamelaisen valtiopäivämiehen Isak Saban syntymäpäivä

Jokaisella suomalaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla aina, kun hän näkee liputuksen aiheelliseksi. Liputus aloitetaan aamulla kello 8 ja lopetetaan auringon laskiessa, kesälläkin viimeistään kello 21. Suomen lipun päivän liputus alkaa juhannusaattona kello 18 ja päättyy juhannuspäivänä kello 21. Itsenäisyyspäivänä ja sellaisena vaalipäivänä, jolloin äänestys päättyy auringonlaskun jälkeen, liputus päättyy kello 20. Yksityinen kansalainen voi joustaa liputusajoista esim. työajoista johtuen.

Tätä sivua pitää yllä Yliopiston almanakkatoimisto, almanakka.helsinki.fi.

Lisätietoja: Sisäasiainministeriön liputussivut www.intermin.fi, kohdassa Lippu ja vaakuna.

Lipun käytöstä antaa lisätietoja myös Suomalaisuuden Liitto ry, www.suomalaisuudenliitto.fi.